Hakkımızda

Hedef ve Amaç

ALGEA, bilimsel çalışmalar ışığında yürüttüğü çalışmalar sonucunda ürettiği Takviye Edici Gıda ürünleri ile insanların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini hedefler ve insanların bu ürünlere kolay erişmesi için uygun koşulların sağlanmasını amaç edinir.

Yakından Bakınca

ALGEA

ALGEA, yürüttüğü araştırma ve çalışmaları ile Takviye Edici Gıda alanında, etkinliği kanıtlanmış yenilikçi faydalı ürünler tasarlar ve üretir. İnsan hayatına yaşam kalitesi katmayı görev edinmiş bir adanmışlıktır

Algea Pharma

İlke ve Değerlerimiz